Vaginisme

Als seksueel contact moeilijk is

Als seksueel contact moeilijk, pijnlijk of zelfs niet mogelijk is, kan vaginisme of bekkenbodemoveractiviteit een van de oorzaken zijn. Hierbij is er sprake van een verhoogde spanning in de spieren van de bekkenbodem, waardoor de opening van de vagina als het ware dichtgedrukt wordt. Geslachtsgemeenschap of het inbrengen van een tampon kan hierdoor zeer pijnlijk of zelfs uitgesloten zijn.

Buiten fysiek ongemak kan vaginisme/bekkenbodemoveractiviteit ook leiden tot psychisch ongemak. Bij klachten is het altijd verstandig dit aan te geven bij uw huisarts. Uw huisarts kan u voor initiële reguliere behandeling verwijzen naar een gediplomeerd bekkenfysiotherapeut, seksuoloog of psycholoog.

Mochten deze behandelingen niet het gewenste resultaat hebben, dan kan een behandeling met Botox injecties overwogen worden.

Behandeling met Botox

Het behandelen van vaginisme/bekkenbodemoveractiviteit met Botox wordt uitgevoerd door gynaecoloog Joke Haartsen en bekkenfysiotherapeute Charon van Beuzekom.

Botox (Botulinetoxine A) is een middel dat zeer gericht lokale spieren tijdelijk kan verlammen. Het middel is vooral bekend vanuit de plastische chirurgie, maar het middel wordt door veel medisch specialismen gebruikt. Zo gebruiken dermatologen Botox bij het behandelen van overmatig transpireren. Door het toedienen van Botox treedt er een tijdelijke spierzwakte op, waardoor de bekkenbodem (pijnloos) ontspant en seksueel contact weer mogelijk is.

Vaginisme/bekkenbodemoveractiviteit is een aandoening, waarbij diverse factoren (zowel fysiek als psychologisch) een rol spelen. De tijdelijke verlaagde spierspanning dient ervoor te zorgen dat de vicieuze cirkel wordt doorbroken en de symptomen ook wegblijven als de Botox haar werking heeft verloren. De werking van Botox begint na 0-3 dagen, waarbij de werking na 1-2 weken maximaal is. Het effect van Botox is na 3-6 maanden volledig verdwenen.

Het behandeltraject

Om te beoordelen of behandeling voor u mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een informatief consult.Tijdens deze afspraak geeft de gynaecoloog uitleg over de behandeling en zal er een gynaecologisch onderzoek plaatsvinden.

Als Botox een goede behandeling voor u is, zal er een combinatieafspraak worden gemaakt met de gynaecoloog en bekkenfysiotherapeut. Allereerst zal er door de bekkenfysiotherapeut een inwendig spieronderzoek worden verricht, waarmee de spanning, kracht en conditie van de bekkenbodemspier worden beoordeeld. Aansluitend op dit onderzoek volgt een consult bij de gynaecoloog. Zij bespreekt de uitslag met u en zal de Botox behandeling uitvoeren.

2 tot 3 weken na de behandeling volgt een tweede afspraak met de bekkenfysiotherapeut en de gynaecoloog, en wordt er nogmaals een spieronderzoek verricht. Zo kan worden vastgesteld of de behandeling adequaat is geweest en de bekkenbodem voldoende ontspannen is.

Wanneer is deze behandeling zinvol

De behandeling is alleen zinvol als er aansluitend seksueel contact plaatsvindt. Als er na de Botox behandeling geen seksueel contact plaatsvindt, zullen de problemen na 3-6 maanden weer terugkeren.

Patiënten met spierziekten of met een extreem ontoegankelijke vagina (ook niet met 1 vinger) komen niet in aanmerking voor een behandeling, vanwege een zeer gering slagingspercentage.

De behandeling is ook minder zinvol bij:

  • Patiënten zonder partner;
  • Patiënten met traumatische seksuele gebeurtenissen;
  • Anatomische oorzaken als huidziekten.

Over de behandeling

Joke Haartsen is in 1995 gestart met onderzoek naar deze behandeling en voert de behandeling sinds 2005 regelmatig uit. Inmiddels zijn meer dan 100 vrouwen met zeer goed resultaat behandeld. De resultaten zijn echter wel afhankelijk van de primaire oorzaak van het probleem. Bij vrouwen waar vrijen nog nooit mogelijk is geweest, zijn de resultaten lager (70%) dan bij vrouwen waar vrijen altijd probleemloos verlopen is, maar een huidziekte, bevalling of overgang geleid heeft tot pijn bij het vrijen. Bij vrouwen, waarbij geslachtsgemeenschap in het verleden probleemloos mogelijk was en een organische oorzaak ertoe geleid heeft dat het niet meer mogelijk is, is 97% na eenmalige toediening van Botox in de bekkenbodem blijvend van de klachten af.

Consult

Om te beoordelen of deze behandeling voor u geschikt is, kunt u een afspraak maken. De behandeling valt niet onder de verzekerde zorg. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig. Een intake voor de behandeling van vaginisme kost € 125. Deze kosten worden verrekend indien u zich laat behandelen.

U wordt altijd gezien en behandeld door gynaecoloog Joke Haartsen en weet van tevoren precies wat de behandeling inhoudt, wat er gaat gebeuren en wat de kosten van de behandeling zijn, inclusief nazorg.

Wachtlijst

Vanwege de planbare zorg en de kleinschaligheid van Medisch Centrum Waalre, zijn we er op gericht om de wachtlijsten en de wachttijd tussen consult en behandeling zo kort mogelijk te houden.

Bekijk hier de actuele wachttijden.
Specialisme: Gynaecologie


ZKN beoordeling
Vanaf mei 2016 is Gynaecologie (Cosmetisch) als specialisme toegevoegd aan QUOLE Medisch Centrum Waalre. Dit specialisme is nog niet beoordeeld door ZKN en valt daarom (nog) niet onder het keurmerk. In de volgende audit zal dit worden meegenomen.