Een garantie voor kwaliteit

QUOLE Medisch Centrum Waalre heeft in oktober 2011 het kwaliteitskeurmerk van brancheorganisatie ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) behaald.
Reumatologie en cosmetische gynaecologie vallen vooralsnog niet onder het ZKN keurmerk van QUOLE Medisch Centrum Waalre.

Het ZKN kwaliteitskeurmerk

ZKN Keurmerk Brancheorganisatie ZKN ziet erop toe dat de kwaliteit van de aangesloten klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen dan ook aan de strenge kwaliteitseisen die ook gelden voor reguliere ziekenhuizen.

Om de kwaliteit te waarborgen en het keurmerk te mogen behouden vindt er ieder jaar een herkeuring plaats.